ДСТУ Б В.2.5-44:2010. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами

ВСТУП
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
4 ПРОЕКТНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ
5 ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ ТЕПЛОНАСОСНОЇ СИСТЕМИ
6 УВЕДЕННЯ ТЕПЛОНАСОСНОЇ СИСТЕМИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ДОДАТОК А
НАСТАНОВА З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ ПАРАМЕТРІВ
ДОДАТОК В
ОСНОВНІ ГІДРАВЛІЧНІ СХЕМИ ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМ
ДОДАТОК С
РОЗРАХУНОК ТА ВИМОГИ ДО СЕРЕДНЬОГО ЗА СЕЗОН КОЕФІЦІЄНТА ПЕРЕТВОРЕННЯ СКП
ДОДАТОК D
РІВЕНЬ ШУМУ В ДОВКІЛЛІ
ДОДАТОК Е
СЕРЕДНЬОДОБОВА ВИТРАТА ВОДИ НА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
ДОДАТОК F
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
ДОДАТОК Н
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМ (Safeti arrangements. EN 12828:2003)
ДОДАТОК G
НАСТАНОВА З ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТРУБОПРОВОДІВ ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМ ПІД ТИСКОМ (Guide to good practice for pressure testing. EN 14336:2004) 0
ДОДАТОК J
ВІДПОВІДНІСТЬ ПОЗНАЧЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ У ЦЬОМУ СТАНДАРТІ, ТЕРМІНАМ, ЯКІ ПРИЙНЯТІ В НАЦІОНАЛЬНИХ ДОКУМЕНТАХ
ДОДАТОК К
БІБЛІОГРАФІЯ

Документ ( Мб)

Зміст

Главная