Полезные ссылки
Портал информационных проектов по энергосбережению энергосервисной компании "Экологические Системы"

Полезные ссылки

Нормативно-правовые акты в сфере энергосбережения

Закон України «Про забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів»

Закон України «Про енергозбереження»

Закон України «Про альтернативні джерела енергії»

Закон України «Про теплопостачання»

Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»

Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 роки

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві»

Постановление Кабинета Министров Украины № 695 от 18 мая 2006 р. «Об утверждении порядка предоставления льготных кредитов для реализации инвестиционных проектов внедрения энергосберегающих технологий»

Розпорядження КМУ  № 249-р. від 27 квітня  2006 р. «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань зменшення споживання природного газу в промисловості»

Постанова Верховної Ради України про прийняття за основу проекту постанови Верховної Ради України про інформацію Кабінету Міністрів України «Розвиток вугільної галузі України та запровадження енергозберігаючої моделі економіки - шлях до набуття енергетичної незалежності»

Постанова Верховної Ради України про інформацію Кабінету Міністрів України «Розвиток вугільної галузі України та запровадження енергозберігаючої моделі економіки – шлях до набуття енергетичної незалежності»

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30 червня 2009 року N 257. Про затвердження Галузевої програми енергоефективності у будівництві на 2010 - 2014 роки

Наказ про затвердження типового положення про порядок економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства

Типовий порядок економічного стимулювання реалізаціїенергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства

ДБН В.2.6-31:2006. Теплова ізоляція будівель

Методичні рекомендації з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України

Аналіз впливу регуляторного акту: проекту наказу НАЕР «Про затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів»

Энергетична стратегія України на період до 2030 року (проект)